RESULTATER

Klikk på et bilde for å se resultatet.

graph1
Elektrisitetsforbruk pr. m³ tømmer, etter type sagbruk (bartre, løvtre eller miks)

graph1
Elektrisitetsforbruk pr. m³ skurlast, etter type sagbruk (bartre, løvtre eller miks)

graph1
Elektrisitetsforbruk pr. m³ tømmer, etter prosentvis andel tørket trelast

graph1
Total energibruk (elektrisk + termisk) per m³ tømmer mottatt avhengig av nedtørkingsgrad

graph1
Elektrisitetsforbruk per m³ skurlast avhengig av skurutbytte og nedtørking

graph1
Varmeforbruk per m3 of tømmer mottatt avhengig av treslag

graph1
Totalt energiforbruk pr. m³ skurlast avhengig av skurutbytte og prosentvis andel tørket trelast

graph1
Elektrisitetsforbruk pr. m³ skurlast og gruppe

graph1
Totalt energiforbruk (elektrisk + termisk) pr. m³ skurlast og pr. gruppe

graph1
Energikostnader pr. land – Elektrisitet

graph1
Energikostnader pr. land – Fyringsolje

graph1
Energikostnader pr. land – Naturgass

graph1
Energikostnader pr. land – Diesel

graph1
Energikostnader pr. land – Olje

graph1
Energikostnader pr. land – LNG

graph1
Energikostnader pr. land – Kull

graph1
Energikostnader pr. land – Flis < 35% fuktighet (€/Tonn)

graph1
Energikostnader pr. land – Flis > 35% fuktighet (€/Tonn)

graph1
Produksjonsutstyr (%)

graph1
Primær produkter (%)

graph1
Sekundær produkter