Resultat

Tryck på knappen för att se diagrammet.

graph1
Elanvändning per volym mottaget timmer beroende på typ av sågverk (löv/barr/blandat) (MWh/m3)

graph1
Elanvändning per volym mottaget timmer beroende på typ av sågverk (löv/barr/blandat) (MWh/m3)

graph1
Elanvändning per mottagen volym baserat på andel av mottagen volym som torkas

graph1
Total energianvändning (el + värme) per volym mottaget timmer (kWh/m³) i förhållande till andel som torkas (%)

graph1
Elanvändning per volym sågad vara (kWh/m³) i förhållande till utbyte och andel som torkas

graph1
Värmeanvändning per volym mottaget timmer (kWh/m³) beroende av träslag

graph1
Total energianvändning per volym sågad vara beroende på utbyte och andel av mottagen volym som torkas

graph1
Elektricitetanvändning per volym sågad vara beroende och grupp

graph1
Totala energianvändning (el + värme) per volym sågad vara och per grupp

graph1
Energipris per land – El

graph1
Energipris per land – Eldningsolja

graph1
Energipris per land – Naturgas

graph1
Energipris per land – Diesel

graph1
Energipris per land – Olja

graph1
Energipris per land – LPG

graph1
Energipris per land – Eldningskol

graph1
Energipris per land – Flis < 35% fukt fukthalt

graph1
Energipris per land – Flis > 35% fukt fukthalt

graph1
Produktionsutrustningar (%)

graph1
Huvudprodukter (%)

graph1
Biprodukter