Identifikasjon

Inndata

Sammenlign data

Få ideér til forbedringer


SawBenchmark : Ditt statistiske sammenligningsverktøy

Denne nettsiden ble utviklet gjennom Ecoinflow-prosjektet (www.ecoinflow.com).
Prosjektet ønsker å oppnå bedre energiledelse i sagbruksindustrien for å kunne redusere industriens energikostnader. Energibesparelsene vil være et bidrag til Europeiske klimamålene mot 2020 om reduksjon av drivhusgasser.

Gjennom en prosjektperiode på 3 år har ECOINFLOW blitt koordinert av Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk). Prosjektet ledes av 12 partnere fra 9 land (Belgia, England, Frankrike, Italia, Latvia, Norge, Sverige, Tyskland og Østerrike).

Denne nettsiden gir bedrifter muligheten til å sammenligne sitt eget energibruk med femti europeiske sagbruk. Energiforbruket i din bedrift sammenlignes med gjennomsnittsverdien fra de andre sagbrukene, men også med undergrupper delt inn etter ulike parametre for sagbrukene (for eksempel: volum tømmer inn på sagbruket, om det er bartre eller løvtre som videreforedles, utbytte etc.).

All informasjon vil være anonym; deltagend bedrifters identitet vil ikke bli nevnt på denne nettsiden.