Identifikation

Indata

Jämför data

Exempel på förbättringsförslag


SawBenchmark : Ditt statistiska verktyg för jämförelse

Denna webbplats har utvecklats inom projektet ECOINFLOW(www.ecoinflow.com)
Projektet syftar till att förbättra energihushållningen i sågverk, att minska sågverkens energikostnader och bidra till att uppnå de nationella och Europeiska energi- och klimatmålen för 2020.

Under tre års tid har ECOINFLOW koordinerats av Norsk Treteknisk Institutt (Norges trätekniska institut).
Projektet har tolv partners från nio länder (Belgien, England, Frankrike, Italien, Litauen, Norge, Sverige, Tyskland och Österike)

Webplatsen ger sågverk möjlighet att jämföra sin egen energianvändning med ett femtiotal europeiska sågverks energianvändning. Det egna sågverkets energianvändning jämförs med medelvärdet för samtliga sågverk och för olika delgrupper baserat på verksamhetens art, t.ex. volym sågad vara, typ av sågad vara (barr/löv), sågutbyte, etc. All information förblir anonym, identitet på deltagande sågverk nämns aldrig på denna webplats