Paraugprakses

Lapas “paraugprakse”, kas jums redzamas, nāk no darba rezultātiem, kas tika veikti Eiropas ECOINFLOW projekta ietvaros (www.ecoinflow.com). Šā 3 gadu projekta mērķis ir veicināt labāku enerģijas pārvaldību kokzāģētavās, lai samazinātu enerģijas rēķinus un palīdzētu sasniegt valsts mērķus 2020. ECOINFLOW koordinē Norvēģijas Norsk Treteknisk institūts. Tajā iesaistītas 6 valstis un 12 partneri.

Šādas faktu lapas sniedz detalizētu pārskatu par dažādiem tematiem. Dati ievadei iegūti, apmeklējot vizītēs divdesmit kokzāģētavās, kuras piedalās šajā projektā. Šie prakses dati ir sagrupēti ap 10 ierakstiem, kas klasificēti pēc galvenajiem sektoriem kokzāģētavas enerģijas patēriņa jomā: procesu, žāvēšanu, apkures katlu un enerģijas pārvaldību.
Katra lapa ir veidota kopējā prezentācijas rāmī:

• uzstādīšanas pārskats un jautājumi,
• tehniskais apraksts ierīcēm, kas nodrošina dažādas tehnoloģiju konfigurācijas, kuras novērotas katrā zāģētavā,
• Iespējamie ieguvumi: enerģijas ietaupījums, citi uzlabojumi, sakritības un iespējamie punkti atzīmēti (grūtības, modernas uzstādīšanas padomi, ierobežojumi).*

FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 MAINĪGAS FREKVENCES PIEDZIŅAS
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 GAISA KOMPRESORA SILTUMMAINIS
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 KONDENSATORU BLOKS
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 SASPIESTAIS GAISS
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1APGAISMOJUMS
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 SŪKNĒŠANA
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 

AR KOKSNI KURINĀMS TVAIKA KATLS – KOĢENERĀCIJA  
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 SILTUMA REĢENERĀCIJAS IEKĀRTA ŽĀVĒTAVĀ
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 MAINĪGAS FREKVENCES PIEDZIŅA ŽĀVĒTAVAS VENTILĀCIJAI
FicheBP - Ch1 - Chaudière biomasse-1 ENERĢIJAS PĀRVALDĪŠANA
*: Cilvēkresursu investīcijas, investīciju atdeve un izmaksas dažādās kokzāģētavās var ievērojami atšķirties. Tās ir atkarīgas no daudziem parametriem un procesa mainīgajiem (procesa veida , iekārtu kvalitātes, sagaidāmā tehnoloģiju un iekārtu darbmūža, personāla vadības utt.). Tādējādi, lai palīdzētu izvēlē, katram identificētam labas prakses piemēram cilvēkresursu investīcijas, investīciju atdeve un izmaksas ir vērtētas sekojoši:

  • 1. Cilvēkresursu investīcijas :
Zemas :
  • Iesaistīti tikai daži darbinieki (1-2) un viens nozares sektors
  • Ierobežota laika
Vidējas :
  • Iesaistīti vairāki cilvēki (vairāk nekā 2)
  • Ierobežota laika
Augstas
  • Spēcīga uzņēmuma iesaiste vairākos dažādos sektoros
  • Ilgāku laika periodu (vismaz divi mēneši)

 

  • 2. Investīciju atdeve
Īstermiņa Mazāk kā 1 gads
Vidēja termiņa Starp 1 un 4 gadiem
Ilgtermiņa Vairāk kā 4 gadi

 

  • 3. Izmaksas
Zemas : No 0 € līdz 2 000 €*
Vidējas : No 2 000 € līdz 20 000 €*
Augstas Vairāk kā 20 000 €*

* : Aptuvens novērtējums.